Sümeg Város Önkormányzata

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00017

Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde fejlesztése Sümegen

Szerződött támogatás összege: 150 128 772 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. 05. 31.

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde fejlesztésének átfogó célja a kisgyermekellátást nyújtó szolgáltatások minőségi fejlesztése, a családok megsegítése, az óvodai és bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés minőségi feltételeinek javítása.

A projekt keretében a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Sümeg, Rendeki u. 1 szám alatti épületének és udvarának felújítása, akadálymentesítése, valamint eszközbeszerzés tervezett. A projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember kerül bevonásra.

Homlokzati hőszigetelés sehol nincs az épületen, ezért energetikai hővesztesége a téli időszakban sok, üzemeltetési költsége magas. A homlokzati hőszigeteléssel egy időben a zárófödémeket is szigetelni kell, ezzel csökkentve a hűlő felületeket. Az épület hőszigetelése szükséges, indokolt. Az épület kéménye baleset és részlegesen omlásveszélye, a fűtés korszerűsítéssel egy időben felújítása, átalakítása indokolt.

A homlokzati nyílászárók az eredetiek, hőszigeteletlen fa nyílászárók, melyek energetikailag nem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Az ablakok több helyen korhadnak, külső felületükön bevezetik a vizet az épületbe, ezzel a termek burkolatát eláztatva. Nyílászárók cseréje szükséges, indokolt.

Az épület belső falfelületei a homlokzatok falainál a nyílászárók mellett többször, és folyamatosan beáznak. A vakolatok javítása több helyen szükséges. A nyílászárócserék után a falfelületek javítandók. Az épület teljes belső felületén a felújítást követően tisztasági festést kell végrehajtani.

A beázások következtében a csoportszobák laminált parketta burkolata több helyen tönkrement, felpúposodott. Az elázott laminált parketta és az alatta levő parketta burkolat korhadni kezdett, így egészségügyi kockázattal is járhat. A burkolat, az alatta levő rétegekkel együtt cserélendő. A folyosók burkolata rehabilitációs szakmérnök előírásai alapján kerülnek kialakításra. A meglevő burkolat több helyen kopott, hiányos, felpúposodott. A jelenlegi burkolatra új burkolat készítendő.

Az épületben levő fényforrások, lámpatestek elavultak, azok működtetése költséges. A meglevő lámpatestek cseréjét az épület egész területén  mint a fényerő alacsonysága, mint az elavult lámpatestek magas energiafogyasztása indokolja. A fejlesztéssel egyidőben az udvaron napelemes kandeláberek kerülnek elhelyezésre a vagyonvédelmi szempontok, valamint a téli, délutáni közlekedés segítésének céljából.

Az épület udvarán a csapadékvíz nincs elvezetve, az udvar egyes területei eső után napokig nem használhatóak, és fokozott figyelmet igényel a dolgozóktól. A csapadékcsatornákat össze kell kötni, és a vízelvezető árokba kell vezetni. Az udvaron térkő burkolatú járda, és egy kis burkolt tér kerül kialakításra, ahol szabadtéri ünnepségekkor, vagy tűzriadókor az óvoda teljes létszáma felsorakozhat.

Az épület akadálymentesen nem megközelíthető. Szakmérnök bevonása mellett 2 db akadálymentes parkolót kell kialakítani területen belül, szilárd burkolattal. Az épület teljesen kerített, de a kiskapuk az akadálymentes közlekedést nem teszik lehetővé. A felújítás során a bejárók szélességi méretét és a kapuk kialakítását akadálymentes kivitelben kell elkészíteni mind az óvoda, mind a bölcsőde bejáratánál. Az óvoda és a bölcsőde főbejárata is csak lépcsőn keresztül megközelíthető. Mindkét bejárathoz akadálymentes rámpa építendő. A bejárók fölé védő- előtető építése indokolt. A bölcsődénél fa szerkezetű tető alatt kialakítandó egy babakocsi tároló is. Az épületben a földszinten akadálymentes mosdó kerül kialakításra, ami mindkét épületrészből akadálymentesen megközelíthető. A homlokzati nyílászárók akadálymentesen kerülnek beépítésre.

A bölcsőde udvarán fa szerkezetű szilárd burkolatú teraszt kell kialakítani, mivel a bölcsőde udvara jelenleg az előkert.

A meglevő, jelenleg működő gázkazánok hatásfoga 70-75%, korszerű 105% hatásfokú kondenzációs kazánok beépítése indokolt. A jelenleg működő meleg víz előállító rendszerek elavultak, korszerűsítésük szintén indokolt.

Az öltözőszekrények, fektetők és a csoportszobák bútorzata elavult, sérült, cseréjük indokolt. A tervezett eszközök a gyermekek fejlesztését szolgálják.